Skip to content

WPC-1150-GFW-3自动换样器


 • 8.9厘米(3.5英寸)直径流气式探测器
 • 10.2厘米(4英寸)标准盘直径
 • 50个样品容量
 • 低本底
 • 触摸屏界面
 • GasPro防故障计数

WPC-1150-GFW-3 12.7厘米(5英寸)低本底无窗自动换样装置是一个配有8.9厘米(3.5英寸)探测器的流气式正比计数器。WPC-1150-GFW-3内置彩色触摸屏界面,适用于保健物理和环境应用。WPC-1150-GFW-3是大容量空气采样器中所使用的大直径空气滤纸的理想选择。

兼容的应用软件包
 • Vista FC保健物理应用软件
 • DUO软件(在彩色触摸屏界面模式下操作时使用)
 • 资料 +

 • 规格 +


  类型

  自动换样器

  自动

  探测器数量

  1 + 防护探测器

  计数器

  超低本底

  样品尺寸

  10.2 cm (4英寸)

  接口

  触摸屏

   

   

   

   

   

   

   

  探测器

  尺寸

  8.9厘米(3.5英寸)直径

  类型

  饼状流气式正比计数器

  窗口

  镀铝,80 µg/cm2

  防护探测器

  1大型流气式正比计数器

  计数气体

  P-1060毫升/分钟 @ 10 /平方英寸

  屏蔽体

  10.2厘米(4英寸)厚

   

   

   

   

   

  样品

  尺寸

  10.2厘米(4英寸)直径

  容量

  50

  读取器

  条形码

  范围

  1-999

   

   

   

   

  性能

  Α本底

  0.3 cpm

  Β本底

  1.5 cpm

  Th230效率

  27%

  Sr90/Y90效率

  63%

  Tc99效率

  41%

  α-β串扰

  <0.1%

  β-α串扰

  <0.1%

  计数模式

  仅α、仅β、α/β同时

   

   

   

   

   

   

   

  物理

  尺寸

  63.5 x 91.4深厘米(25 x 36深英寸)

  重量

  816千克(1800磅)

 • 订购信息 +


  型号

  描述

  WPC-1150-GFW-3

  自动换样器